สมาคมอาเซี่ยน

 
 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
       สิ่งที่เรียกว่าประชาคมอาเซียน 2558 ก็คือ การเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 นั่นเอง สมาชิกอาเซียนทั้ง   10 ประเทศจะก้าวเข้าสู่ความร่วมมือกันในมิติ
      ใหม่ในอีก    3 ปีข้างหน้า (2558) ทั้ง 10   ประเทศอาเซียนจะเข้าใกล้ระยะที่เหมือนกับเป็นประเทศเดียวกันมากขึ้น
ประชากรของประเทศสมาชิกจะไปมาหา
    สู่กันได้อย่างสะดวกและง่ายดายขึ้นไม่ต้องมีวีซ่าและไม่ต้องผ่านการตรวจอย่างเข้มงวด คือมีสภาพคล้ายๆ   กับเป็นกลุ่มประเทศเดียวกัน   โดยไม่ได้สูญเสีย
    ความเป็นเอกราช และอธิปไตยของตนไป  ดินแดนของใครเป็นอยู่อย่างไรก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น  ประเทศสมาชิกอาเซียนจะทำมาค้าขายกันอย่างสะดวก
    มากขึ้น   ไม่มีการจัดเก็บภาษีข้ามแดน หรือที่เรียกว่าภาษีศุลกากรระหว่างกัน   นั่นคือในการส่งสินค้าข้ามแดนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง
    จะไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร   หรือเสียในอัตราศูนย์   แต่อาจมีการตรวจสอบคุณภาพหรือคุณสมบัติบางอย่างของสินค้า จะมีความสะดวกสบายในเรื่อง
     การพกพาหรือการโอนเงินระหว่างประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้ง่ายดายขึ้นกว่าแต่ก่อน

สัญลักษณ์อาเซียน
สัญลักษณ์อาเซียน  คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน                        

สีน้ำเงิน  หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง
สีแดง
หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
สีขาวหมายถึงควาบริสุทธิ์                                                                                  
สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง


คำขวัญของอาเซี่ยน

"One     Vision, One Identity, One Community" 
   "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม "

Advertising Zone    Close
 
Online:  1
Visits:  4,280
Today:  3
PageView/Month:  17

ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เว็บไซต์นี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของเว็บไซต์กับ Siam2Web.com